Den Blå Hund


Udstilling på Kolding bibliotek

Udstil din kunst eller kom og se andres!

Om Den Blå Hund


Den Blå Hund er en kunstudstilling for kunstnere fra Kolding Kommune, der ikke er proffesionelt uddannet.

Udstillingen foregår hvert år i december måned på Kolding Bibliotek og varer indtil den 1. januar.


Foreningen består af et udvalg af lokale kunstnere, herunder eventuelt repræsentanter for de lokale kunstsammenslutninger.

Udvalget fungerer som ansvarlig arrangør og kurator.

Program


Udstilling i December

Udstillingen afholdes på Kolding Bibliotek på Torvet.

For Udstillere


Udstillingens størrelse

Udstillingen kan højst rumme 22 spanske vægge af Bredde: 118 cm og Højde: 148 cm.

Hertil kommer kuber:

Værker

Hver kunstner må udstille ét værk.

For billeder gælder:

  1. Der SKAL være SNOR/WIRE bag på værkerne
  2. Værker må ikke være større end
    Bredde: 118 cm
    Højde: 148 cm
  3. Billeder SKAL være klar til ophængning med tydelig navn og tlf nummer

Alle værker cencureres af bestyrelsen.


Ansvar

De udstillede værker er ikke forsikrede og udstilles på kunstnernes eget ansvar.

Der kan ikke gøres noget ansvar gældende over for Kolding Bibliotek for eventuelle skader, der måtte påføres kunstværkerne i løbet af udstillingen.

Opstilling

Udvalget er ansvarlig for at sætte udstillingen op og tage udstillingen ned.

De udstillede værker må ikke sælges.

Udvalget


Udvalget for Den Blå Hund udstillingen er ansvarlig tovholder over for kunstnerne.

De skal sikre at ingen føler sig udelukket eller forfordelt. Alle værker cencureres af bestyrelsen.

Tilmelding

For at tilmelde dig Den Blå Hund, skal du sende en email og vedhæfte fotos eller digitale versioner af dine værker.

Tilmeld dig her!

Du vil høre fra os når det er besluttet om dine værker skal med på årets udstilling.